S’adjunta l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 5 de febrer de 2013.

02-0220130024001